UAF

    Het UAF ondersteunt hoger opgeleide vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie en het vinden van werk door middel van geld, advies en begeleiding.

    Wervingscampagne nieuwe donateurs

    De studiekosten van vluchteling-studenten zijn voor het UAF sterk gestegen als gevolg van het huidige asiel- en integratiebeleid. Vorig jaar is UAF een campagne gestart om nieuwe donateurs te werven en daarmee de inkomsten structureel te verhogen. Belangrijk daarbij is de vergroting van de naamsbekendheid van het UAF, via direct mail actie ondersteund door een wervingsspot op TV. Via een balletmetafoor is het werk van UAF voor talentvolle vluchtelingen in beeld gebracht.